Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Σκίτσα γεφυριών της κοιλάδας του Αχελώου - ( Από τη μελέτη : ''Τα γεφύρια της Ευρυτανίας '' )


1. Το γεφύρι της Τέμπλας

2. Το γεφύρι της Παναγιάς
3. Το γεφύρι του Αυλακιού4. Το γεφύρι της Τατάρνας

5. Το γεφύρι του Αγ.Νικολάου
Τα σκίτσα αυτά γίνανε από το 1999 έως το 2003 σε διαστάσεις 0,20 χ 0,30 με κάρβουνο σε χαρτί ακουαρέλας .
Το πρότυπο ήταν φωτογραφίες που έβγαλα κατά την διάρκεια της μελέτης των γεφυριών , είναι δε απόλυτα πιστά αντίγραφα υπό κλίμακα .
-
Ακολουθούν τα περιεχόμενα της μελέτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Εισαγωγικό σημείωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

- Η πρώτη επαφή με την Ευρυτανία
- Τα αρχαιολογικά της ενδιαφέροντα
- Η εποχή της ευημερίας
- Η αρχιτεκτονική
- Το τότε και το σήμερα
- Τα γεφύρια σαν υλικό έρευνας
- Η έρευνα. Δημιουργία – Περιεχόμενο
- Τα προβλήματα
-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
- Ειδική Παρουσίαση του νομού
- Η ανάγκη επικοινωνίας
- Τα ξυλογέφυρα & τα καρέλια. Τα καρέλια
- Το πέτρινο γεφύρι
- Η αναζήτηση των πόρων
- Οι πρώτες επαφές
- Τα μπουλούκια. Η μαρτυρία ενός μάστορα
- Η επιλογή του χώρου και η συμφωνία
- Η θεμελίωση
- Οι προετοιμασίες
- Τα ξύλινα στηρίγματα
- Το σχήμα
Α. Το τόξο
Β. Το κλειδί
Γ. Το γέμισμα
Δ. Τα πεζούλια και οι ακράδες
Ε. Τα στολίδια
- Το όνομα
- Ο περιβάλλων χώρος
Α. Τα χάνια
Β. Οι νερόμυλοι
Γ. Οι νεροτριβές και τα μαντάνια
Οι νεροτριβές
Τα μαντάνια
Δ. Τα υδροπρίονα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:
- Χάρτης της Ευρυτανίας με τα γεφύρια
- Αναλυτική παρουσίαση κοιλάδων & γεφυριών
- Η κοιλάδα των ποταμών Καρπενησιώτη - Κρικελλοπόταμου - Τρικεριώτη
- Η κοιλάδα του ποταμού Μέγδοβα
- Η κοιλάδα του ποταμού Αγραφιώτη
- Η κοιλάδα του ποταμού Αχελώου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
- Συνοπτικός πίνακας γεφυριών με τα κύρια στοιχεία τους
- Επίλογος
- Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: